sábado, 11 de janeiro de 2014

Yamuna Kavacha
Yamuna Kavacha
Encontrado no Ganga-Samhita
Este Yamuna Kavacha (Armor) nos protege contra o ataque de Maya e nos mantém em um estado puro para que possamos servir ao Senhor Krishna. Os nomes neste Yamuna Kavacha são todos nomes de Yamuna Devi.
Yamuna me sirah patu Krsna netra dvayam sada
Syama bhru bhangadesam ca nasikam naka vasini
Que Yamuna possa bondosamente proteger minha cabeça e que Krishna possa ser o único protetor de meus olhos.
Oh, Syama por favor proteja minhas sobrancelhas e que você, oh Vasini bondosamente possa proteger meu nariz.
Kupolau patu me saksat Paramananda rupini
Krsna-vamansa-sambhuta patu karna dvayam mama
Que Paramananda rupini bondosamente possa proteger minhas bochecas,
Krishna-Vamansa por favor proteja minhas duas orelhas.
Adharau patu kalindi cibukam Suryakanya ka
yamasvasa kandharan cat hrdayam me mahanadi
Que Kalindi possa bondosamente proteger meus lábios e que Surya-Kanya possa proteger meu queixo. Oh Yamasvasa, por favor proteja meus ombros e que você, oh Mahanadi, possa bondosamente proteger meu coração.
Krishnapriya patu pristm tatini me bhuja dvayam
Sroni tatam ca susroni katim me charudarsana
Que Krishnapriya possa bondosamente proteger minhas costas e que Tatini possa proteger meus dois braços.
Oh Susroni por favor proteja meu quadris e que você, oh Charudarsana, possa bondosamente proteger minha cintura.
Uru dvayam tu rambhoru rjanuni twa amghribhedini
gulfau rasesyari patu padau papa-paharini
Que Rambhoru possa bondosamente proteger minhas coxas e que Amghribhedini seja a única protetora de meus joelhos. Oh, Rasesvari, por favor proteja meus tornozelos e que você, oh Papapaharini, possa protejer meus pés.
Antarbahi radhasco rdhyam disa su vidisa suca
samantat patu jagatah pari purnatama priya
Oh mais amada do Senhor do universo (Krishna), por favor proteja-me por baixo e por cima e por todos os lados ambos dia e noite.
Aquele que canta este Yamuna Kavacha diariamente irá atingir Goloka Vrindavana.

Neste link podem ouvir o Yamuna Aarati e ver lindas imagens da Mae Yamuna: http://www.youtube.com/watch?v=wlKH9AH0_mI 

Sri Sri Guru Gouranga ki jay!
Yamuna devi ki jay!
Sri Vrindavan Dham ki jay!